แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

ชิราคาวาโกะ(จังหวัดกิฟุ)

ชิราคาวาโกะ(Shirakawa-go) เป็นชื่อเรียกของหมูบ้านท …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

ฟูจิซัง (จังหวัดยามานาชิ)

ฟูจิเป็นหนึ่งในภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ม …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ

สมบัติของชาติ “ปราสาทฮิเมจิ” ปราสาทฮิเ …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้า Itsukushima เกาะ Miyajima และหอยนางรม (Hiroshima)

เกาะมิยาจิม่า เขตอะคิ ฮิโรชิม่า เป็นสถานที่ที่มีวิ …