แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

วัดโทฟุคุจิ (เกียวโต)

หลังจากช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเป็นช่วงเริ่มต้ …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเมจิ (เขตชิบุย่า โตเกียว)

ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ – Meiji Shrine นั้นสร้างขึ้นเ …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ)

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ Naritasan Shinshoji Temple หร …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

สวนริสึรินโคเอน (เมืองทาคามะทสึ จังหวัดคางาวะ)

สวนริสึรินโคเอน Ritsurin Koen เป็นสวนที่มีภูมิทัศน …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

วัดเออิคันโดะ (เกียวโต)

วัดเออิคันโดะ Eikando Temple เป็นวัดของพุทธศาสนานิ …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

โคยะซัง โอคุโนะอิน (เมืองโคยะ จังหวัดวากายามะ)

โคยะซัง (Koyasan) เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดวากายาม …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ (เมืองฮาโกเน่ จังหวัดคานางาว่า)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Open A …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

วัดซันจูซันเก็นโด(เมืองเกียวโต)

วัดซันจูซันเก็นโด Sanjusangendo Temple หรือวัดเจ้า …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

Samurai Kembu Theater (เมืองเกียวโต)

Samurai Kembu Theater สถานที่ที่ท่านสามารถสัมผัสจิ …

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

สวนชินจูกุเกียวเอน (ชินจูกุ โตเกียว)

สวนชินจูกุเกียวเอน(Shinjuku Gyoen) นั้น ในสมัยเอะโ …